Ciljevi projekta

Rezultati projekta uključivat će razvoj i razmjenu dobrih praksi u području revitalizacijskih strategija na temelju ekosustavnih rješenja za pomorske brownfield prostore. Istovremeno će osigurati očuvanje pomorskih i morskih područja kao i povećanje mogućnosti za zeleni i održivi turizam na revitaliziranim područjima. Uključujući mjesnu samoupravu u Hrvatskoj, cilj je osnažiti lokalnu vlast te im povećati kapacitet za suradnju sa stručnjacima, te smanjiti ekološki, ekonomski i društveni dispairtet u Europskom ekonomskom području.

Aktivnosti

Glavni cilj projekta ostvarit će se kroz aktivnosti zajedničkih sastanaka, tehničkih posjeta, radionica za jačanje kapaciteta i kratkoročnih treninga, prijevodom nacionlanih dokumenata, širenjem rasprave između hrvatskih i norveških stručnjaka u području revitalizacije brownfield područja, ali i širenjem svjesti javnosti i mjesne samouprave promicanjem alata i materijala:

  • ANALIZA I SAŽETAK NACIONALNIH PREPORUKA I PRAKSI
  • tEHNIČKI POSJETI PROSTORU BIVŠEG INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA U nOTODDENU
  • TEHNIČKI POSJET PROSTORU BIVŠEG POSTROJENJA tVORNICE FEROLEGURA U dUGOMA RATU
  • EDUKATIVNE RADIONICE NA TEMU REMEDIJACIJE BROWNFIELD PROSTORA (DUGI RAT)
  • KONAČNI IZJVEŠTAJ – PLAN REMEDIJACIJE BROWNFIELD PODRUČJA

Projektni tim

dr. sc. Dalibor Carević

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

dr. sc. Marijana Serdar

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

dr. sc. Ivana Carević

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

dr. sc. Ana Bešker

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

dr. sc. Lasse Berntzen

University of South-Eastern Norway

dr. sc. Kristina Pikelj

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Hajdi Biuk, mag. iur.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj

Kontaktiraj nas!

Dalibor Carević

+385 1 4639 309

dalibor.carevic@grad.unizg.hr

hrHrvatski