Ciljevi projekta

Cilj projekta je razvoj i razmjena dobrih praksi u području oporavka brownfield područja s posebnim osloncem na ekosustavna rješenja. Ovakav pristup omogućuje očuvanje morskih područja kao i potencijal za zeleni i održivi turizam na revitaliziranim područjima. Uključujući mjesnu samoupravu u Hrvatskoj, cilj je osnažiti lokalnu vlast te im povećati kapacitet za suradnju sa stručnjacima, te smanjiti ekološku, ekonomsku i društvenu neujednačenost u području Europe.

Aktivnosti

Projekt predviđa aktivnosti zajedničkih sastanaka, tehničkih posjeta i radionica za razmjenu iskustava s ciljem jačanja kapaciteta hrvatskih stručnjaka i dionika u području obnove brownfield područja:

  • ANALIZA I SAŽETAK NACIONALNE LEGISLATIVE, PREPORUKA I PRAKSI
  • TEHNIČKI POSJET PROSTORU BIVŠEG INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA U NOTODDENU
  • TEHNIČKI POSJET PROSTORU BIVŠEG POSTROJENJA TVORNICE FEROLEGURA U DUGOM RATU
  • TEHNIČKI POSJET PODUZEĆU ZA OBRADU ONEČIŠĆENOG TLA NOAH (NORVEŠKA)
  • EDUKATIVNA RADIONICA NA TEMU OBNOVE BROWNFIELD PODRUČJA DUGI RAT
  • KONAČNI IZJVEŠTAJ – PLAN REMEDIJACIJE BROWNFIELD PODRUČJA

Projektni tim

dr. sc. Dalibor Carević

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Lasse Berntzen

University of South-Eastern Norway

dr. sc. Marijana Serdar

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Ivana Carević

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Kristina Pikelj

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ana Bešker mag. soc.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Hajdi Biuk mag. iur.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Tonči Bauk dipl. ing.

Općina Dugi Rat

Kontaktiraj nas!

Dalibor Carević

+385 1 4639 309

dalibor.carevic@grad.unizg.hr

Bilateralna inicijativa “Strategije cjelovitog oporavka obalnih brownfield područja (2023.-2024.)” financirana je u okviru Fonda za bilateralne odnose EGP i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021..

hrHrvatski