Željezara u Notoddenu


Lokacija

90 kilometara istočno od Osla, nalazi se grad Notodden s približno 12 000 stanovnika uz jezero Heddalsvatnet. Krajnji jugoistok Notoddena naziva Jernverkstomta i prostor je bivše željezare, a čini površinu od 50 000 m2 neposredno uz rijeku Tinnelvu koja se priljeva u Heddalsvatnet. Danas se koristi kao privremeno skladište za građevinski otpad i parkiralište (izuzev par zgrada na rubovima), a cijelo područje tek treba revitalizirati – ukloniti otpad, nivelirati i privesti svrsi.

Povijest

Na području današnjeg Jernverkstomta povijesne karte iz 1904. i 1910. ukazuju da je veliki južnio dio Jernverkstomta bio potopljen. Također se vidi i otočić odmah uz rijeku Tinnelvu, a čiji je kanal koji je tvorio otočić zatrpan. Područje je iskorišteno početkom 20. stoljeća za izgradnju željezare u vlasništvu Tinfos Jernverk AS, a proizvodila je sirovo željezo do 1927. godine. Nakon toga je preorijentirana na proizvodnju ferolegura (ferosilicij i ferogrom) te legura silicijeva mangana. 1963. ugrađuju se uređaji za plinsko pranje peći, a 1974. uvodi se i pročišćavanje otpadnih voda. Tinfos Jernverk AS posjedovao je i tvornicu kalcijeva karbida (Notodden Calsiumkarbidfabrikk) koja se nalazila istočno od Jernverkstomta, a radila je od 1900. do 1952. Željezara je zatvorena 1986. godine, a za njom su zaostali nusprodukti prozivodnje željeza, ferolegura i karbida.

Tinfos Jernverk AS Notodden – Source: municipality of Notodden

Problem

U Jernverkstomtu, na lokaciji bivše željezare, napravljena su mjerenja zagađenja u više navrata. Utvrđeno je da postoji značajno zagađenje od odloženog karbida i cijanida, od otpadnih ruda (troska) primarno kroma i cinka, kadmija, arsena, nikla itd., PAH spojeva, ali i u manjoj mjeri od građevinskog materijala koji je nastao nakon zatvaranja željezare. U sloju ispod nasutog, koji je postavljen izgradnjom i radom željezare, nalazi se šljunak i grubi pijesak, a u kojima je također utvrđena prisutnost raznih zagađivača – to upućuje i na mogućnost širenje zagađenja na okolno jezero.

hrHrvatski